MENU
 

PROJEKTOVÁNÍ  DOPRAVNÍCH STAVEB

Místní komunikace, obytné zóny, průmyslové a obchodní areály, parkoviště, autobusové zastávky, cyklostezky, čerpací stanice, sjezdy k rodinným domům apod.

  • projektové dokumentace pro všechny stupně řízení
  • rozhledové poměry, dopravní zrcadla
  • pasporty komunikací a dopravních značek
  • dopravně inženýrská opatření
  • dopravní studie